Användarvillkor

Talos Analytics AB är en informations- och utbildningstjänst tänkt att fungera som ett hjälpmedel för den som vill lära sig att handla med standardiserade optioner på Stockholmsbörsen. Information från Talos Analytics AB som tillhandahålls på denna webbplats utgör varken rådgivning eller rekommendationer utan har endast upplysande syfte. Om informationen ändå skulle utgöra grund för investeringsbeslut sker därpå följande handlingar på medlemmens egen risk.

Talos Analytics AB och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på webbplatsen direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för medlemmen eller någon annan person som tagit del av webbtjänstens innehåll. Talos Analytics AB ansvarar inte i förhållande till medlemmen eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller helt utebli beroende på fel som ligger hos Talos Analytics AB eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller till att hela webbtjänsten upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

Länkar till andra webbsidor tillhandahålls endast i upplysande syfte. Talos Analytics AB har inget som helst ansvar för det material som tillhandahålls på dessa sidor. Talos Analytics AB ansvarar inte heller för tillgång till, eller handlande utifrån innehållet på de länkade sidorna. 

Talos Analytics AB förväntar sig att medlemmen följer svensk lag använder sig av en god etikett. Talos Analytics förbehåller sig rätten att, utan förvarning, stänga av medlemmens tillgång till webbplatsen om Talos Analytics anser att det föreligger skäl att vidtaga denna åtgärd.